Elkaar ontmoeten, processen in beweging brengen, dingen samen doen, trots zijn!

Bel nu om te horen wat de Innovatieve Maakstad voor u kan betekenen.
Teun Brands, Business Developer
 06 27 35 94 79

De ‘Innovatieve Maakstad’ is de Osse community waar innovatieve ondernemers hun onderneming succesvol verder kunnen ontwikkelen door actief verbinding te maken met elkaar, de overheid en kennisinstellingen. ​

Dit doen we door een direct bruikbaar programma aanbod te bieden dat is samengesteld door ervaren koplopers op het gebied van talent werving en ontwikkeling, innovatie en duurzaamheid.​

Daarmee helpen we de maakbedrijven in Oss op een praktische manier om te gaan met de actuele en toekomstige uitdagingen in de branche.

De innovatieve maakstad OssDe totale groep van bedrijven die gebruik maken van één of meerdere programma’s vormen samen een community. Binnen deze community kunnen deelnemers laagdrempelig in contact komen met partijen die hun hulpvraag kunnen oplossen en anders moeilijk(er) te bereiken zouden zijn. De Innovatieve maakstad fungeert als ‘promotor’ van het programma-aanbod en de community. De co-makers vervullen een aanjagende rol en zijn als het ware de smeerolie van het ecosysteem. Daarnaast is er een digitaal platform (Golden Egg) waar innovatieve starters funding voor hun ideeën kunnen vinden.

De maakindustrie is van oudsher een belangrijke motor voor de Osse economie en van belang voor de regionale werkgelegenheid. Het samenbrengen van bedrijven geeft extra profiel aan het karakter van de Osse maakindustrie. Daarmee wordt Oss aantrekkelijker als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven, wordt de aantrekkingskracht op talent vergroot en, ‘last but not least’, profiteren de lokale ondernemers. ​

In het model van de Innovatieve Maakstad zijn het de ‘co-makers’ (ervaren koplopers) die op basis van ondernemerschap op maat gesneden programma’s voor de lokale maakindustrie ontwikkelen en aanbieden.


Voorlopige programmalijnen

  • Incubator Maakstad Oss​
  • Reduce / Re-use (hergebruik van afvalstromen) ​
  • Techniek voor de toekomst​
  • Wall of fame / ‘de innovatie etalage’​
  • Top floor talent programma​
  • Emplooy (Ondernemen binnen de participatiewet)​
  • Winfabriek

Bel voor meer informatie:

Incubator Maakstad Oss (Ondernemerslift+, Marjolein Rojo – 06 12731829)
Techniek voor de Toekomst (Kracht van new business Dave van Schaijk -  06 53 7996 41)
Top Floor Talent (Renske van Grinsven – 06 41316267).
Waste management (Olaf Duisters – 06 42 70 28 19 ).
Winfabriek (Rick Feldkamp  - 06 533 820 22)
Wall of Fame (Karel Jan van Kesteren - 06 222 50 661)

Emplooy (IBN)